Organizacjom pozarządowym czy innowatorom publicznym proponujemy wsparcie w dziedzinie projektowania produktów, technologii i usług społecznych, które – jeśli mają dobrze działać – nie mogą być tworzone w oderwaniu od swoich odbiorców. Stosowane przez nas pogłębione, jakościowe strategie badawczepozwalają nie tylko na poznanie opinii, zwyczajów czy preferencji różnorodnych grup docelowych, ale często również na współtworzenie przez ich przedstawicieli rozwiązań, procesów organizacyjnych, usług lub produktów, aby były jak najlepiej dostosowane do wymagań i oczekiwań użytkowaników, a w konsekwencji pozwalały skuteczniej osiągać zamierzone cele naszym Partnerom.