Sprzedaż nie wzrasta? Klienci nie są dostatecznie zadowoleni? Nie wiadomo jak wzmocnić wizerunek marki lub w jakim kierunku rozwijać komunikację marketingową?

MOŻE PORA SPOJRZEĆ NA SPRAWY OCZAMI KLIENTA?

Pakiet usług Droga konsumenta to skuteczne działania badawcze pozwalające na odkrycie kluczowych zachowań, motywacji i doświadczeń, które sprawiają, że klient podejmuje decyzję o zakupie, wraca i poleca markę innym.

KLIENT Z NOWEJ PERSPEKTYWY – MARKA Z PERSPEKTYWY KLIENTA

Proponowane przez nas narzędzia bazują na kompleksowej, skutecznej metodologii. Nie opieramy się wyłącznie na deklaracjach. Nie stawiamy pytań wyrwanych z kontekstu. Badamy świat konsumenta “od środka” i odkrywamy jego logikę i motywacje (często ukryte lub nieoczywiste dla niego samego), skutecznie rekonstruując punkt widzenia Państwa klientów i ich sposób myślenia oraz mówienia o marce. Wybieramy strategie jakościowe przynoszące wielowymiarowy obraz i praktyczną wiedzę o oczekiwaniach, nawykach i potrzebach Państwa klientów. W zależności od potrzeb stosujemy m.in. etnografię konsumencką, badanie customer journey oraz projektowanie partycypacyjne.

Metody badawcze, etnografia konsumencka, customer journey, projektowanie partycypacyjne