Jesteśmy nowoczesną manufakturą badawczą stawiającą na najwyższą jakość badań prowadzonych dla jednostek naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Każde badanie szyjemy na miarę, stosując szeroką gamę narzędzi badawczych i realizując działania o lokalnym i ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy badania ilościowe (CAPI, PAPI, CAWI), wszelkie typy wywiadów jakościowych (IDI, FGI, wywiady biograficzne i inne), jak również wykorzystujemy inne, innowacyjne narzędzia, które pozwalają na nowo spojrzeć np. na mieszkańca miasta, pacjenta, odbiorcę technologicznej innowacji czy użytkownika usług społecznych oraz zastosować tę wiedzę, aby wnieść swoimi działaniami jak największą wartość do jego/jej życia.

Co więc możemy razem zrobić? Na przykład…