O nas

Kim jesteśmy?

Qualio to nowoczesna manufaktura badawcza na rynku zdominowanym przez taśmową produkcję badań, raportów, trendbooków i innych tego typu opracowań. Stawiamy na ekstremalną jakość badań oraz na ich 100% użyteczność. Efektywność osiągamy dzięki temu, że robimy tylko to, co naprawdę niezbędne dla Klienta dla osiągnięcia jego celów, a badania szyjemy na miarę.

Nowa wartość wnoszona na rynek

Wchodzimy głęboko w świat ludzi, którzy znajdują się wewnątrz każdego procesu (np. zakupowego, projektowego, organizacyjnego), a następnie w precyzyjny, przystępny i ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie sposób zdajemy z tego doświadczenia relację.

Skuteczne strategie badawcze

Stosujemy jakościowe strategie empatyczne i partycypacyjne. Zgłębiamy rzeczywistość użytkowników, poznając ich zwyczaje, nieoczywiste potrzeby, aspiracje, antypatie czy preferencje technologiczne. Jeśli sytuacja tego wymaga, zapraszamy ich również do współtworzenia procesów organizacyjnych, usług lub produktów, aby były jak najlepiej dostosowane do wymagań i oczekiwań końcowych odbiorców, a w konsekwencji jak najszybciej przynosiły korzyści naszym Klientom.

Szybko, oszczędnie i efektywnie

Dostarczamy inspirujących wglądów oraz rozwiązań dylematów, ponieważ skupiamy się na tym, co z punktu widzenia grup docelowych jest najważniejsze. Nasze raporty zawierają wyłącznie esencję wiedzy, podaną w przystępny i gotowy do zastosowania sposób. Jasno z nich wynika to, co jest dla naszego Klienta najistotniejsze i jak powinien to przełożyć na biznesową praktykę. Na różne sposoby wykorzystujemy istniejącą wiedzę naukową, aby nie wyważać drzwi otwartych, a tym samym minimalizować koszty badania.

Z nami wiesz na pewno

Głęboko, interdyscyplinarnie, w oparciu o najnowszą naukową wiedzę interpretujemy wypowiedzi i zachowania badanych. Dzięki temu nasi Klienci otrzymują głęboki wgląd w nieuświadamiane często i niewerbalizowane przez grupy docelowe czy pracowników organizacji potrzeby, wartości, aspiracje i motywacje.